Ook in de groensector is veilig werken een belangrijk item geworden. Immers tal van activiteiten zijn niet zonder risico en de schade wordt veelal verhaald op de aannemer. Hierbij wordt gekeken of het bedienend personeel over voldoende en over getoetste kennis van de bosmaaier beschikt.

In de cursus veilig werken met de bosmaaier leert u om de machine op een goede manier bedrijfsklaar te maken en te controleren. De nadruk ligt op de veiligheid voor maaier zelf en vooral ook veiligheidheid voor de omstanders. Dit kunnen automobilisten zijn, maar ook collega's, kinderen en anderen die in de nabijheid van de maaier verkeren. Werken met de maaier betekent dus niet alleen aandacht voor het maaiwerk, maar ook zeker aandacht voor de omgeving.

De cursusdata "veilig werken met de bosmaaier" zijn op aanvraag beschikbaar, we starten namelijk wanneer we een groep hebben van minimaal vier personen.  De prijs bedraagt vanaf 265 euro ex. de BTW en de duur van de cursus is 2-3 dagen afhankelijk van het nivo van de groep.

Tjaarda techniek consult