Vca

 • doelgroep: ZZP-'ers, eenmansbedrijven, leidinggevenden i.b.v. VCA-basis VCA-VOL;
 • De opleiding wordt gegeven op een (zater)dag in overleg;
 • en wordt gegeven door een ervaren vaste docent;
 • de groepsgrootte is maximaal 10 personen voor een intensieve begeleiding;
 • de training duurt 1 (zater)dag;
 • het examen vindt in overleg plaats op een externe locatie;
 • en wordt afgenomen door een externe examinator;
 • na slaging ontvangt u het VCA-vol certificaat en VCA pasje;

Cursusinhoud van de VCA-volopleiding:

 • Meest recente wet- en regelgeving omtrent veiligheid, gezondheid en milieu;
 • aanvullende kennis wet en regelgeving;
 • risico Inventarisatie&Evaluatie;
 • voorkomen van ongevallen;
 • plan van Aanpak;
 • ongevalstheorieën, Pareto-analyse;
 • werken met machines en gereedschap;
 • de diverse PBM's (Persoonlijke Beschermingsmiddelen) en collectieve veiligheidsvoorzieningen;
 • uw verantwoordelijkheden als operationeel leidinggevende;
 • basiskennis over gevaarlijke stoffen en hun gevaarsaanduidingen;
 • brand en wat te doen;
 • praktische vaardigheden zoals het organiseren van toolboxmeetings;
 • communicatie over veiligheid: motiveren en stimuleren van uw medewerkers;
 • de veiligheidsorganisatie in uw bedrijf.

Voor de prijs van € 235 euro inclusief 21% BTW krijgt u het complete pakket:

 • Het VCA-vol boek in bruikleen;
 • de VCA-vol opleiding;
 • het landelijk erkend VCA examen;VCA-volcertificaat + VCA-pasje;
 • inschrijving in het landelijke VCA-register;
 • koffie en thee en een lunch.

Aanmelden:

 • U kunt zich aanmelden via het contactformulier;
 • na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging;
 • na uw betaling sturen wij u uw VCA-vol boek toe zodat u zich al vast kunt voorbereiden.

 

 

Tjaarda techniek consult