•    werkplaats met de voor laswerkzaamheden benodigde gereedschappen

  •    mobiele lasservice

  • eigen produktiefaciliteit tbv www.dekachelman.nl

  • ondersteuning en uitvoering bij opleidingen (o.a. NIL, Drenthe College, TSH)

  • erkende leer-werkplek voor enthousiaste metaalbewerkers Kenteq

  • proto-typing / kleinschalige seriematige productie

 

Tjaarda techniek consult